Menu

Център за професионално обучение

През годините компанията ни превърна в своя отличителна характеристика инвестициите в продължаващо обучение, усъвършенстване на уменията и подобряване на квалификацията на специалистите в бранша. Специализирани обучения, консултантски услуги и демонстрации за всички участници в авторепаратурния процес – автобояджии и автокаросерийни специалисти, мениджъри и застрахователни компании – са част от портфолиото услуги, които предлагаме на клиенти и партньори.

От 2014 година Лазурит 94 е лицензиран Център за професионално обучение на автобояджии и автокаросерийни специалисти (лиценз № 2014121143 от НАПОО).

Първото обучение по специалността Автобояджийство организирахме през същата година в сътрудничество с ПГТЕ „Хенри Форд“. Като пилотен проект във връзка с 20 годишния юбилей на фирмата стартира и социален проект в сферата на образованието: 20 младежи от цялата страна получиха безплатно професионално обучение и подкрепа от Лазурит 94 и партньорски автосервизи при намиране на работа.

Концепцията на Лазурит ЦПО е да предостави ефективно обучение, създавайки истински професионалисти в света на авторепаратурата. За нас, както и за нашите партньори-сервизи, най-важни са практическите умения. Затова, залагаме на „учене чрез правене“, давайки стабилни теоретични познания, съчетани с практически опит в реални работни условия и със съвременни продукти и технологии.

Можем да подкрепим проактивните и успешни наши курсисти, предлагайки им индивидуално съдействие за кариерно развитие: консултации за възможностите за развитие в бранша, съдействие за подготовка на документи за кандидатстване за работа, съвети в подготовката за интервю за работа.

Лазурит ЦПО предлага обучения за първа степен на професионална квалификация за професиите:

01

Автобояджийство, код 5251201

Продължителност на програмата: 3 месеца | 320 уч. ч., от които 100 часа теория и 220 часа учебна и производствена практика
02

Автотенекеджийство, код 5251202

Продължителност на програмата: 3 месеца | 321 уч. ч., от които 126 часа теория и 196 часа практика

Сертифициране: Завършилите пълния курс на обучение и преминали успешно Държавен изпит /в писмена и устна форма/, получават Свидетелство за първа степен на професионална квалификация по съответната специалност.

 

Центърът за професионално обучение може да организира, по заявка на клиента, обучение по конкретен модул. Обученията към ЦПО се обявяват в индикативния план-график в началото на всяка година и стартират при събиране на група от мин. 7 желаещи.

Профил на кандидатите

Кандидатите трябва да са навършили 16 години или да имат завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас. Трябва да са в добро физическо състояние, което да позволява практика на избраната специалност.

Цел на програмата
Обучаемите да усвоят основни знания за механичните явления и техните характеристики, за основните бояджийски покрития и материали, за техниката и технологиите в автобоядисването, необходими за теоретичното изучаване и практическо приложение в избраната професия.

Придобити знания

След завършване на курса, обучаемите ще придобият познания за :

- общото устройство на автомобила;
- техниката за безопасна работа и противопожарна защита;
- личните предпазни средства и начина на използване;
- основни видове, свойства и приложение на материалите;
- различните видове бои и изискванията на които трябва да отговарят;
- методите и технологията на смесване на боите;
- основи на колористиката и нюансиране на цветовете;
- автобояджийски машини и инструменти;
- методите за сушене на лако-бояджийските материали;
- изисквания за съхранение на бои, материали и техните отпадъци;
- изисквания за обзавеждане и организация на работното място.

 

Придобити компетентности

Обучаемите ще могат:
- да използват правилно в процеса на работа техническата документация и
технологични карти;
- да спазват изискванията за безопасна работа, здравословни условия на труд и
противопожарна защита;
- да работят правилно с използваните машини, уреди и съоражения;
- да оценяват повредите по лаковото покрите, като избира най-ефективният
метод на ремонт;
- да подготвят повърхностите за боядисване;
- да определят и изготвят цветове с помощта на инструментите за определяне и
смесване на цветове;
- да боядисват подготвените автомобили и детайли;
- да разпознават различните дефекти по лаковото покритие, както и да знае
причините за тяхното появяване и методите за отстраняването им.

Профил на кандидатите

Кандидатите трябва да са навършили 16 години или да имат завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас. Трябва да са в добро физическо състояние, което да позволява практика на избраната специалност.

Цел на програмата

Участниците придобиват основни знания за видовете автокаросерии и техните характеристики, за основните конструктивни решения и материали вложени в автомобила, за техниката и технологиите при извършване на автокаросерийни ремонти, необходими за теоретичното изучаване и практическо приложение в избраната професия.

Придобити знания

След завършване на професионалното обучение по професията, обучаваният ще придобие познания за :
- общото устройство на автомобила;
- техниката за безопасна работа и противопожарна защита;
- личните предпазни средства и начина на използване;
- основни видове, свойства и приложение на материалите;
- основни типове метали, пластмаси и ламинати, използвани в автомобилните
каросерии;
- методите и технологията на ремонт;
- методи на заваряване, занитване, лепене и спояване на металите;
- автотенекеджийски машини и инструменти;
- методите и продукти за обезшумяване и антикорозионна защита;
- изисквания за съхранение заваръчни газове, материали и техните отпадъци;
- изисквания за обзавеждане и организация на работното място.

Придобити компетентности
Обучаемият ще може:
- да използва правилно в процеса на работа техническата документация и
технологични карти;
- да спазва изискванията за безопасна работа, здравословни условия на труд и противопожарна защита;
- да работи правилно с използваните машини, уреди и съоражения;
- да оценява повредите по каросерията, като избира най-ефективният
метод на ремонт;
- да разоборудва и оборудва автомобилната каросерия;
- да възстановява функционално геометрията на носещата конструкция
(шаси или самоносеща каросерия);
- да подменя-възстановява лицевите панели, увредени в следствие на ПТП или друга причина;
- да демонтира и монтира стъкла, емблеми и декоративни елементи по каросерията на автомобила;
- да извършва антикорозионна и обезшумяваща защита на ремонтираните и подменени панели и детайли;
- да извършва консервация на скритите кухини от автомобилната каросерия;

• Копие от вносна бележка за платена такса за обучение;
• Копие от завършено средно или висше образование;
• Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата;
• Три актуални снимки, паспортен формат;
• Документ за самоличност;
• Попълнени личен картон , заявление и договор за обучение. 

Адрес

Бул. Ботевградско шосе 282

1839 София България

+359 2 9713707

+359 2 9733075

За нас

Лазурит 94 АД е официален вносител на Glasurit, дъщерната фирма на немския химически BASF, един от най-големите производители на бои и лакове в света.

Работно време

Понеделник-Петък

08:30-17:00

ISO9001white 150

Меню