Menu

Семинар за ръководители на сервизи

 

Като собственик или управител на автосервиз знаете колко е важно постоянно да оптимизирате работните процеси вътре, за да можете професионално да отговорите на конкуренцията на пазара.

Обучението, което предлагаме, ще ви предостави редица ефективни инструменти за измерване и подобряване на работата на вашия автосервиз – от анализ на ефективността до структуриран план за действие. Ще се научите как да повишите продуктивността на сервиза в реална работна обстановка, споделяйки примери и случаи от вашата практика. Интерактивните ролеви игри, както и възможността за участниците да обменят собствен опит помагат знанията от семинара да се пренесат бързо и лесно в практиката.

Обучението е съобразено с интензитета на работата в сервизите и се провежда в рамките на 2 дни. Комбинира водещите обучения на Глазурит програмата за мениджъри на сервизи, адаптирайки ги към особеностите на работния процес у нас.

Какво ще научите?

• Как да анализирате и оптимизирате работните процеси в сервиза – от приемането на поръчката, през техническото изпълнение, до управлението на автосервиза;
• Как да повишите печалбата на автосервиза чрез повишаване на производителността;
• Как да оцените продуктивността в различните работни зони и да сравните вашия бизнес с този на конкурентите;
• Как да интерпретирате и да оптимизирате Ключовите Показатели за Ефективност на сервиза и чрез тях да подобрите неговата продуктивност.

 

Обучението е насочено към служители на автосервизи, участващи в управлението на работните процеси. Провежда се в малки групи, което позволява интензивен обмен на знания и практики спряма индивидуалните нужди на участниците.

 

Семинарът изследва възможностите за подобряване на общата производителност и развитието на ТБО.

Участниците ще бъдат запознати с възможностите, които съществуват за:

• Измерване на оперативните резултати (Ключови показатели за Ефективност);
• Намиране на коя част от работния процес може да бъде подобрена;
• Планиране на рентабилност и растеж.

 

Цел на семинара:

Курсът е предназначен да развива уменията на ръководителите на автосервизи и е фокусиран върху необходимостта от ефективно използване на ресурсите и прилагане на системи за мониторинг, които се изразяват в следното:

• Използване на метод за контролиране на разходите и приходите, свързани с труда;
• Идентифициране на причината за лошите резултати и прилагането на коригиращи действия;
• Планиране на дейността на сервиза.

 

Предварително условие:

• Изучаване на данните анализи.
• Основни познания за основните работни потоци в сервиза.

 

Съдържание:

• Мониторинг на труда.
• Взаимодействия между оперативните процеси и производителност в ключовите области: Приемна, Калкулиране, Резервни части, Каросерийно, Бояджийно и Финален контрол и издаване.
• Организационни въпроси: Мениджмънт, Мотивация, Разположение на работния процес & Оборудване.
• Методи на планиране на бюджета.

Адрес

Бул. Ботевградско шосе 282

1839 София България

+359 2 9713707

+359 2 9733075

За нас

Лазурит 94 АД е официален вносител на Glasurit, дъщерната фирма на немския химически BASF, един от най-големите производители на бои и лакове в света.

Работно време

Понеделник-Петък

08:30-17:00

ISO9001white 150

Меню